image

 

Bare for at sige, at vi lige så godt kan tro, at regningen er betalt nu gennem guddommelig mirakel mellemkomst, som at tro, at vi skal være i lidelse på lidelse inkarnation efter inkarnation. Vi husker jo ikke, hvor meget vi har afviklet af karma tidligere, vi kan ikke vide præcis hvornår, alt er lettere, men vi kan mærke dag for dag, at det guddommeliges kraft kommer mere og mere igennem.  Som Selvets redaktion skriver det: “Må jorden lyse”. Det sker, når vi gennem dette at være menneske på jorden, i gode og dårlige tider, formår at hente inspiration fra en ikke synlig, ikke fysisk dimension, mærke kærligheden fra denne dimension og virkelig være denne kærlighedsenergi i livet. Så meget godt sker for så mange i disse dage, så der er virkelig grund til at være dybt taknemmelig for livet, som er os givet for at vi kan være til glæde og støtte for hinanden under vor udvikling her på jorden.
På englevinger fødes vi til jorden, på englevinger bæres vi gennem livet, på englevinger bæres vi bort fra livet. På englevinger næres vi i hele vort livsforløb således, at vi aldrig lukker af for Lyset, vort eget lys især.