Uddannelse Reiki 1.

Smukt Healings & Selvhealingssystem Lær den Traditionelle Reiki Usui Shiki Ryoho

Reiki’s historie er lang og smuk og bliver fortalt på Reiki I kurset.
Reiki blev genopdaget i Japan i slutningen af 1800 tallet af dr. Mikao Usui. Han kaldte energien Reiki og udviklede behandlingen og den dybere forståelse af Reiki. Systemet kaldte han: Usui Shiki Ryoho. Dette system videregiver Reiki i den traditionelle form, hvilket er din garanti for, at der værnes om dit energisystem.

Jeg Annebeth Alexandra Felina Kaaris er 8. led i kæden af Reikimestre direkte tilbage til dr.Mikao Usui.

Reiki Usui Shiki Ryoho

Alle kan lære Reiki!

 • Du bliver Reiki healer på 2 dage og kan heale med det samme
 • Du bliver inviet til Reiki via (Mikao Usui) ritual
 • Du lærer selv healing
 • Du lærer at give en hel Reiki healing til andre
 • Du modtage Reiki
 • Du lære healing af  dyr
 • Du får “Nøglesymbolet”
 • Du modtager undervisningsmateriale
 • Du lærer om de 21 dage efter din indvielse til Reiki
 • Du modtager Reiki I. certifikat
 • Kursussted: Varde og efter aftale. Ring til mig 🙂

På Reiki I kursus lærer du at bruge dine hænder på en ny og meget bevidst måde.
Håndpositionerne læres og bliver indøvet grundigt. På kurset hører du Reiki’s historie, og nogle af de mange anvendelsesområder beskrives. Reiki forsvinder ikke fra dit energisystem, tværtimod jo mere du bruger Reiki, jo stærkere observerer du energistrømmen i dig.

Et smukt og enkelt healings – og selvhealingssystem – der VIRKER!
Du kan også lære det. Det kræver ingen forudsætninger.
Reiki er gaven til dig selv og kan med stor succes bruges på andre, både mennesker og dyr.

REIKI ER IKKE I MODSTRID MED NOGEN RELIGION ELLER MEDITATIV PRAKSIS.

Reiki I
Selvhealing:

Ved daglige selvbehandlinger får du mere energi, både fysisk og psykisk – indre ro og overskud til at tackle de udfordringer, du stilles over for. Mærkbar forbedring af livskvalitet og hjælp til dine fysiske problemer. Reiki er fantastisk til stress selvhjælp, stress behandling og stress tilbagefald samt misbrug af enhver form.

Healing af andre og dyr:

Du kan vælge at give hele, selvstændige behandlinger til andre. Du får en grundig undervisning i håndpositionerne. De bedste resultater opnås, når man som en start behandler flere dage i træk. Det vil opleves som en mærkbar ændring, sandsynligvis både fysisk og psykisk. Som behandler er det smukt at være vidne til. Nogle vælger at blive professionelle behandlere, men blot at kunne give en hånd til familie, venner og kæledyr når man har tid og lyst er altid en stor glæde. Man får selv mere energi af at heale andre.

Reiki er en udviklingsvej:

Der sker en personlig og spirituel udvikling i takt med, du får mere energi til rådighed. Livet føles rigere og tættere på. Denne udvikling tager sigte på at blive i stand til at håndtere vrede, bekymring, stress og hvad der ellers måtte tynge os. Livsglæde og overskud – selv i svære situationer – bliver en mulighed. Reiki er en investering når du først har lært det og er indviet til Reiki, vil energien altid være der når du skal bruge den.

Reiki I – Over 4 deltager tilbydes på en weekend kl. 10 – 16  Under 4 deltager tilbydes på en enkelt dag fra 9,30-18
Kontakt mig så finder vi en weekend der passer dig. Der vil være frugt, tee og kaffe til rådighed.

Pris: Reiki I:  kr 2500,-

 

image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uddannelse Reiki  2.

Smukt Healings & Selvhealingssystem Lær den Traditionelle Reiki Usui Shiki Ryoho

Reiki II

Fjernhealing og symbolet.

 • Du modtager 1 indvielse via (Mikao Usui) ritual
 • Du lærer at fjernheale på 1 dag
 • Du modtager undervisningsmateriale
 • Du modtager 2 nye symboler
 • Du lærer at sende fjernhealing
 • Du sender fjernhealing til udvalgte personer
 • Du modtager et Reiki 2 certifikat
 • Kursussted: Varde og efter aftale. Ring til mig 🙂

På dette Reiki-kursus II modtager du to specielle symboler. Ved hjælp af det ene symbol lærer du at fjernheale, og det andet bruger du til at heale det mentale og emotionelle legeme. Hvis man føler, man har lyst til at gå dybere i arbejdet med Reiki, kan man gå videre til Reiki II. Her lærer man en fjernhealings teknik som du kommer til at arbejde med på kurset. Fjernhealing er fantastisk powerfuld. Den indeholder både en speciel psykisk samt en fysisk healings teknik, der giver mulighed for at gå dybere i problemstillingerne ved den enkelte. Endvidere en teknik, der giver mulighed for at heale situationer af enhver art.
Samtidig med at intuitionen bliver skærpet, vil de fleste opdage, at vi er en del af Universet og ikke adskilt fra det. Det føles som et samarbejde.

Reiki II – Tilbydes på en enkelt dag kl. 10 – 16
Kontakt mig så finder vi en dag der passer dig. Der vil være frugt, tee og kaffe til rådighed.

Pris: Reiki II: kr 3000,-

 

image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uddannelse Reiki 3.

Smukt Healings & Selvhealingssystem Lær den Traditionelle Reiki Usui Shiki Ryoho

Reiki III

Chakrahealing – forbindelse med dit højere selv

 • Du modtager 1 indvielse ved ritual (Mikao Usui)
 • Du modtager det fjerde symbol og lærer at bruge det
 • Din spiritualitet bliver forbedret
 • Du får en dybere forståelse af kernen indenfor Reiki
 • Du modtager undervisningsmateriale
 • Vi laver en Reiki-meditation sammen
 • Du bliver healet og du healer en anden
 • Du modtager et reiki-kursus 3-certifikat
 • Kursussted: Varde og efter aftale. Ring til mig 🙂

Du kan modtage den tredje grad af Reiki, når du har arbejdet over en længere periode med Reiki I og Reiki II. Det forventes, at du grundigt kender de symboler, der er knyttet til de to første indvielser og at du har arbejdet med dem.

Det er også vigtigt, at der er gået en vis tid inden sidste indvielse, så dit energisystem, herunder dit nervesystem, har vænnet sig til energien fra Reiki I og Reiki II

Reiki III
Du modtager 1 indvielse og får et fjerde symbol. Symbolet bruges til at harmoniserer chakrene i kroppen og kan specielt bruges til at heale chakraer på dig selv eller andre. Indvielsen giver samtidig en enorm indvirkning af elevens forbindelse med det Højere Selv og elevens åndelige formål. Det bevæger eleven fra at have et job til at føle et kald (fra amatør til professionel) og åbner for yderligere spirituelle dimensioner. Det vil sige, at din intuition kan forbedres yderligere, så du kan blive endnu mere i stand til at handle med hjertet.

Reiki III – Tilbydes på en enkelt dag kl. 10 – 16
Kontakt mig så finder vi en dag der passer dig. Der vil være frugt, tee og kaffe til rådighed.

Pris: Reiki III: kr 3000,-

 

image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uddannelse Reiki Mester graden

Smukt Healings & Selvhealingssystem Lær den Traditionelle Reiki Usui Shiki Ryoho

Reiki Mester graden.

Reikimester uddannelsen er for dig, der har lyst til at kunne indvie og undervise andre i samtlige grader.
Reikimester graden er et individuelt forløb, der i dette oprindelige system tager ca. 2 år. Det er to år med selvudvikling, hvor evnen til at kunne rumme, støtte og undervise andre mennesker integreres. For at kunne den kunst, er man nødt til at have ryddet op i egne traumer og programmeringer. Ingen indvielse kan gøre et menneske til Mester. Når man er Mester og kan genkendes af andre som sådan, er man parat til at holde kurser og videregive Reikienergien til andre.

 • Du modtager undervisningsmateriale til at undervise dine elever
 • Du modtager undervisning i at indvie andre
 • Du bliver indviet til Mester graden via (Mikao Usui) ritual
 • Du modtager ene-undervisning
 • Du modtager et Reiki Mester certifikat
 • Kursussted: Varde og efter aftale. Ring til mig 🙂

Reiki Mester graden – Tilbydes på en enkelt dag kl. 10 – 16
Kontakt mig så finder vi en dag der passer dig. Der vil være frugt, tee og kaffe til rådighed.

Pris: Reiki Mester graden kr. 10,000,-

image