Soul body fusion®

Soul Body Fusion er en smuk, forbløffende enkel healingsteknik, som er et kraftfuldt redskab til at integrere sjælen i kroppen og derved skabe bedre helbred, større velbefindende, åndelig udvikling og overflod i livet.

NY tids energi…
Målet med processen er at omstille kroppen til det højeste spirituelle niveau.

Soul body fusion skaber en aktiv proces, hvor sjælen stimulerer kroppens celler til at harmoniseres til højere og højere frekvenser. Dette transformerer kroppen så den er i stand til at holde på mere lys og energi.

For at opnå det bedste resultat, anbefales det, at du får tre sessioner over fire uger.

Sessionen foregår ved, at vi sidder overfor hinanden. Du lukker øjnene og fokuserer på din krop, jeg stiller mig til rådighed og skaber”rammen” for processen. Jeg lægger mine hænder i dine.

Soul body fusion gør det lettere at være den unikke person du er. Jo mere sjælen er integreret i kroppen jo mere livsglæde opnår du.

http://www.soulbodyfusiondanmark.dk